Search by athlete last name

1994 Pinnacle New Generation

Total players: 26
May contain multiple players on one card
Card #Name
NG1Salmon SALT01
NG2Piazza PIAM01
NG3Bere BERJ01
NG4Hammonds
NG5Sele SELA01
NG6Torres TORS05
NG7Cordero
NG8Watson WATA02
NG9Snow SNOJ01
NG10Floyd FLOC03
NG11McNeeley
NG12Huskey HUSB01
NG13Phillips PHIJ01
NG14Jones
NG15Lopez LOPJ04
NG16Ruffcorn RUFS01
NG17Ramirez RAMM01
NG18Delgado DELC06
NG19White WHIR04
NG20Jones JONC03
NG21Ashley ASHB01
NG22Wilson WILN02
NG23Burnitz BURJ02
NG24Bautista BAUD02
NG25Whitmore
PNG10Floyd FLOC03

Skip to page: 1

Privacy Policy | Contact Us | ©2003 SportsCardSource.com